รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ใน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร 23 - 29 สิงหาคม 2560)

 


รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ใน ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

(เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร 12 - 16 มิถุนายน 2560)

 


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร 15 - 22 มีนาคม 2560)


 


รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

(เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร 19 - 26 มกราคม 2560)

 


รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฎิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

(เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร 8 สิงหาคม - 15 สิงหาคม 2559)

 


รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร 12 - 16 ตุลาคม 2558)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฎิบัติการ
(เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร 13 - 20 สิงหาคม 2558)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ
(เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร 6 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม 2558)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

(เปิดรับสมัครเปิดรับสมัคร 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2558)

 

powered by